Testimonials

Motaharé Farahani

من ده سال پیش برای رفتن به فرانسه اقدام به یادگیری زبان کردم از اون سال با خانم دکتر سجادی اشنا شدم ۶ ماه فرانسه با ایشون خوندم. زمانی که رفتم بدونه هیچ مشکلی سطح بالای l’allience قبول شدم.

Motaharé Farahaniمدرس فرانسهTéhéran