آمادگی آزمون‌های زبان فرانسه


من و همسرم حدود یک سال و اندی در خدمت خانم دکتر بودیم و از ابتدا فرانسه رو نزد ایشون آموختیم. به نظر من تدریس ایشون فوق العاده کاربردی و کامل است. تسلط حرفه ای خانم دکتر به زبان فرانسه و آزمون های مرتبط با این زبان ایشون رو به حق یکی از بهترین اساتید در ایران نموده است. در کنارهمه اینها مهربانی و خوش رویی ایشون باعث می شه لحظات خوبی رو در یادگیری این زبان نسبتا سخت تجربه کنید. برای ایشون در تمام لحظات سلامت و شادی و موفقیت روزافزون رو از خداوند متعال خواستارم.

زهره خاندائیکارشناس ارشد حسابداریشرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزیتهران