ترجمه

تمامی علاقمندان به ترجمه‌ی متون فرانسه به فارسی و بالعکس می‌توانند بدون هیچ محدودیت و با صرف‌نظر از سن، رشته‌ی تحصیلی یا شغل خود در این کلاس ثبت‌نام کنند. البته دانستن زبان فرانسه الزامی است.

این دوره‌ی آموزشی به‌صورت حضوری برگزار می‌شود و در آن شرکت‌کنندگان می‌توانند توانایی ترجمه‌ی خود را ارتقاء بخشند. موضوع ترجمه‌ی هر دوره با توجه به دوره‌ی انتخابی (ترجمه‌ی متون، ترجمه‌ی شفاهی و…) متفاوت است.

در ضمن این‌جانب وظایف شغلی و CV متقاضیان مهاجرت به کبک را، برای ارائه به آفیسر، به زبان فرانسه ترجمه می‌کنم.


شیوه آموزشی خانم دکتر سجادی با توجه به شرایط کلاس و شاگردانشان بسیار دینامیک بوده و توجه ایشان به یکایک شاگردان در کلاسهای گروهی منجر به افزایش راندمان یادگیری شاگردان می شود. تنوع روشهای اموزشی شامل مکالمه های گروهی به صورت دو با چند نفری و با اجرای نقشهای متن کتاب ، آموزش گرامر با فرمتی ساده و دسته بندی شده ، گوش کردن به مکالمات صوتی و ترانه ها و تصحیح پاسخ ها با متن آنها ، فیلمهای آموزشی ، بحثهای آزاد و از همه مهمتر داشتن روی خوش در تمام ساعات کلاس و در همه این روشها ، دلایلی است که من ایشان را به عنوان بهترین معلم و استاد زندگی ام یاد می کنم.

محمدرضا اشکواریکارشناس رباتیک رنگ خودروایران خودرو