آزمون دانش فرانسه (TCF)

این آزمون شامل سه بخش اجباری و دو بخش اختیاری است. بخش اجباری شامل درک مطلب شفاهی، ساختار زبان، درک مطلب نوشتاری و بخش اختیاری شامل بیان شفاهی و نوشتاری است.

اما آزمون مخصوص کبک (TCF pour le Quebec) شامل دو قسمت اجباری است.

– فهم شفاهی، ۲۹ سؤال در ۳۰ دقیقه؛

– بیان شفاهی، ۳ سؤال در ۱۵ دقیقه.

این امتحان را هر ماه بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران برگزار می‌کند.

در بخش بیان شفاهی (مصاحبه)، امتحان‌گیرنده ۳ سؤال از دانشجو می‌پرسد و بنا بر پاسخ‌های او که در جلسه‌ی مصاحبه ضبط می‌شود، امتیاز داده می‌شود.

پس از تدریس مطالب لازم برای موفقیت در این امتحان، آموزش تکنیک‌های آن را شروع می‌کنم و بیش از ۱۵۰ سؤال TCF را با دانشجویان خود کار می‌کنم.


من و همسرم با جستجو در اینترنت برای یافتن یک استاد خبره، با سرکار خانم دکتر سجادی آشنا شدیم و پس از 1 جلسه مشاوره با ایشان، تصمیم گرفتیم در کلاسهای ایشان شرکت نماییم.

من زبان فرانسه را در موسسات متعددی آموخته بودم و با وجود گذراندن ترمهای زیاد ، هنوز به سطح B2 نرسیده بودم.
خوشبختانه از زمانی که در کلاسهای خصوصی خانم دکتر سجادی شرکت کردم، با سرعت زیادی، پیشرفت نمودم و پس از شرکت در آزمون، با رضایت کامل و اطمینان ، منتظر نتیجه بودم که خوشبختانه در آزمون EO نمره B2 و در آزمون CO نمره C1 را کسب کردم.
ضمن تشکر از زحمات و تلاشهای دلسوزانه خانم دکتر سجادی، همیشه خود را مدیون زحمات ایشان خواهم دانست.
توانایی ایشان در تدریس زبان فرانسه ، ایجاد انگیزه برای دانشجو و روش تدریس ایشان که بسیار لذت بخش بود، کلیدهای طلایی موفقیت اینجانب می باشد. از صمیم قلب ایشان ممنونم.

سحر خدیویکارشناس ارشد بازرگانی خارجی