Testimonials

هادی غفاری

خوشحال هستم که پس از گذرانیدن دوره های زبان با استاد ، پیشرفت قابل توجهی پیدا کردم. در گذشته در کلاسهای قطب شرکت داشتم ولی نظرم بر این بود که پیشرفت و حرکت رو به جلو در زبان نداشتم اما پس از حضور در کلاسهای خانم دکتر سجادی ، اول اعتماد بنفس و سپس توان گفتاری و در انتها قدرت شنیداری من هم تقویت شد.
با تشکر از خانم دکتر سجادی

هادی غفاریمکانیک سیالات