Testimonials

ملیح ناز دانش فر

هدف من از شرکت در کلاس زبان فرانسه، مهاجرت به استان کبک کانادا بود . بنده در آن زمان پس از طی دوره آموزشی نزد سرکار خانم سجادی، موفق به کسب سطح ب2 در امتحان ت س اف و س1 در امتحان تفک شدم . پروسه مهاجرت به کانادا به دلایلی از طرف سازمان مهاجرتی کبک متوقف شد و حدودا سه سال بعد در سال 2019 دعوتنامه ای از شرکت فرانسوی رنو- نیسان جهت همکاری در دپارتمان فرآیند، به عنوان آرشیتک فرایند خودرو در تکنوسنتررنو دریافت نمودم.

سرکار خانم سجادی از جمله افرادی هستند که در رسیدن بنده به این جایگاه نقش داشته اند و نقشی چند منظوره هم داشته اند. من به عنوان کسی که با هدف اخذ ب2 وارد کلاس ایشان شده بودم درک درستی برای گذر از سطح آ2 و رسیدن به سطح ب2 در آن زمان واقعا نداشتم. تغییر دو سطح در یک زبان خارجی کار آسانی نیست. ابتدا به کمک ایشان فهمیدم با چه سطح معلوماتی کجا هستم و قرار است به کجا برسم و چطور می توانم برسم. شیوه خاص تدریس زبان توسط ایشان سختی این فرآ یند چالشی رو برای من بسیار آسان کرده بود و به این باور رسیده بودم که از پس هر سختی در یادگیری مهارت های چندگانه زبان برخواهم آمد.

به هر ترتیب اگر امروز با اعتماد به نفس می توانم در حضور همکاران فرانسوی ام مطلبی تکنیکی و چه بسا عمومی را قابل فهم و روان بیان کنم و همچنین پرزنتیشن های کاری به طور مستمر و موثر داشته باشم، قسمت بسیار زیادی از آن را مدیون زحمات سرکار خانم دکتر سجادی هستم.

برای ایشان آرزوی موفقیت و سلامتی دارم و برای خودم آرزوی روزی که دوباره بتوانم در زمان مناسب در کلاس های ایشان با افتخار دوباره شرکت نمایم.

ملیح ناز دانش فرمهندس صنایعارشیتکت فرایند خودرو ،رنو نیسانفرانسه