Testimonials

مصطفی حسنی

من به اتفاق همسرم برای کلاسهای آمادگی مصاحبه کبک خدمت خانم دکتر سجادی رسیدیم. از ابتدای تابستان ۹۳ . در حال حاضر مهاجرت ما به اتمام رسیده و سه ماه است که در مونترال به سر می بریم و در حال حاضر مشغول گذراندن دوره های زبان فرانسه هستیم.
بدون اغراق باید بگم که هر چه از زبان فرانسه یاد گرفتم از کلاسهای دکتر سجادی بوده است. واقعا مطالب و موضوعاتی که ایشان در کلاس مطرح میکردند، جدای از اینکه موضوعات مرتبط با سوالات مصاحبه بود، بسیار بسیار کاربردی و مفید بودند. اصطلاحات و مطالبی که در هیچ کتاب و جزوه ای یافت نمی شود. صادقانه باید بگویم که مطالبی که خانم دکتر سجادی در کلاس مطرح میکردند در اینجا برای ما بسیار مفید بوده و در صحبت کردن، درک مطلب، نگارش متن بسیار کارگشا و سودمند بوده است.

بدون اغراق و مبالغه باید عرض کنم که واقعا از شرکت در کلاسهای ایشان خرسند هستم و برای کسانی که هنوز در ایران به سر میبرند و منتظر ویزا هستند (یا درهر مرحله دیگری از پروسه مهاجرت) توصیه میکنم که کلاسهای ایشان را از دست ندهند. شیوه آموزشی دکتر سجادی بسیار کارآمد و جذاب است. برای ایشان در تمامی مراحل کاری و زندگی آرزوی بهترینها را دارم.

مصطفی حسنیمهندس مکانیکمونترال