Testimonials

سجادیان

ایشان یکی از مدرسین برتر میباشند و بسیار خوشحالم که در حساس ترین زمان با ایشان اشنا شدم. چون ایشان درمدت یک هفته کار با بنده، من رو برا مصاحبه سفارت فرانسه اماده کرده بودند. و تونستم مصاحبه رو با موفقیت کامل پشت سر بگذارم و کمال تشکر رو از ایشان دادم.

سجادیانتوانبخشکاردرمانیتهران