Testimonials

حوریه علایی

من و همسرم یک سال پیش با سرکار خانم دکتر سجادی آشنا شدیم و برای آمادگی آزمون TCFQ با ایشان کلاس داشتیم. در این مدت نکات آموزنده و کاربردی بسیار از ایشان آموختیم که در روز آزمون بینهایت به ما کمک کرد. روش تدریس ایشان به گونه ای است که جامع ترین و کامل ترین مطالب بدون پرداختن به حاشیه در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد. ایشان همیشه با روی گشاده و حوصله فراوان در جلسات حضور داشتند. به راستی ایشان یکی از بهترین اساتید زبان فرانسه میباشند.

حوریه علاییسرپرست آزمایشگاه تحقیقات در شرکت داروسازی