Testimonials

الهه روشناس

حدود بیست ماه از آموزش خانم دکتر استفاده کردم و موفق به کسب نمره B2 شدم. از پایه فرانسه ای که دارم بسیار راضی هستم که با زحمات خانم دکتر محقق شد. نکته بسیار مهم در مورد ایشان این است که برخلاف خیلی عزیزان فعال در امر آموزش فرانسه، اطلاعات غیرواقعی در مورد زمان آماده سازی نمی دهند. بنده با دید باز و با دانستن اینکه برای سطح ب دو آموزش چه مواردی لازم است، فرانسه را شروع کردم. باقی موارد را دوستان دیگر به درستی ذکر کرده اند...از ایشان کمال تشکر را دارم و امیدوارم سلامت و موفق باشند.

الهه روشناسکارشناس مهندسی پزشکیکارمند بخش خصوصیتهران