آمادگی مصاحبه‌ی مهاجرت به کبک

با توجه به علاقه‌ی ایرانیان برای مهاجرت به کبک در سال‌های اخیر و نیاز آنها به شناخت زبان فرانسه و فضای مصاحبه، مدت زیادی است که کلاس‌های آمادگی مصاحبه برگزار می‌کنم. این‌جانب از ۱۳۸۲ به متقاضیان مهاجرت به کبک، از سطح مبتدی تا پیشرفته و به‌صورت تخصصی، نمونه سؤالات مصاحبه و نیز امتحانات TEF و TCF را تدریس می‌کنم. خوشبختانه در این مدت، آمار و نتایج نشان از موفقیت شایسته‌ی تمامی این افراد (صد درصد قبولی) در مصاحبه داشته است. در این کلاس‌ها، دانشجویان عزیز با نمونه سؤالات و فضای مصاحبه آشنا می‌شوند. بدیهی است که در صورت نیاز، اطلاعات زبانی آنان، با توجه به سطح مورد نیاز، جمع‌بندی و ارتقا پیدا خواهد کرد.

سؤالاتی که معمولاً در مصاحبه‌ی سفارت کبک برای ارزیابی متقاضی مهاجرت مطرح می‌شود، از یک فرم کلی برخوردارند ولی گاه سؤالات غیرمعمول یا تخصصی‌تر در مورد کار متقاضی مطرح می‌شود تا مشخص شود که اسناد و مدارک ارائه‌شده صحیح است و اینکه آیا متقاضی زبان فرانسه را واقعاً یاد گرفته یا فقط جواب سؤالات را حفظ کرده است. من در طی آموزش سؤالات مصاحبه‌ی کبک، کار متقاضی را بسیار دقیق و با زبانی شفاهی ترجمه می‌کنم و در اختیار وی قرار می‌دهم تا در روز مصاحبه دانشجو قادر باشد وظایف کاری خود را به‌روانی به آفیسر توضیح دهد.

در ضمن، چند روز قبل از مصاحبه، یک جلسه‌ی شبیه‌سازی‌شده مصاحبه‌ی سفارت کبک برگزار می‌کنم تا دانشجو فضای مصاحبه، نحوه‌ی پرسش و نوع امتیازدهی را تجربه کند و آمادگی لازم برای پاسخگویی به سؤالات مصاحبه را کسب کند.


سرکار خانم سجادی استادی عالم ، شایسته و کاردان و منحصر به فرد می باشد که بنده زبان فرانسه را از الفبای آن با ایشان شروع نمودم و توانستم در مصاحبه مهاجرت به کبک بعد از 1/5 ساعت مکالمه به زبان فرانسه پذیرفته شوم و از ایشان کمال تشکر را دارم. درواقع در این گذر 3 سالی که بنده با خانم دکتر کلاس داشتم هیچ استادی بهتر از ایشان نیافتم و به تمام کسانی که تمایل به یادگیری زبان فرانسه را دارند ایشان را به عنوان بهترین استاد این رشته پیشنهاد می نمایم.

علی آشوریسرپرست واحد نصبایران خودرو