اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های فرانسه

با شرکت در کلاس‌های امثال و تعبیرات فرانسه با بسیاری از اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های روز فرانسه آشنا می‌شوید.

ضرب‌المثل‌ها گونه‌ای از بیان هستند که در پس بعضی از آنها معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز نهفته است و در سخن به کار می‌رود.

در این کلاس‌ها، علاوه بر ضرب‌المثل‌های فراوان در فرهنگ فرانسه، با بسیاری از اصطلاحات پرکاربرد آشنا می‌شوید و می‌توانید آنها را در زندگی روزمره به کار برید.

گاه اصطلاحات را نمی‌توان معنای ظاهری کرد چرا که معنایی دیگر در آن نهفته است؛ مثلاً Ca ne te regarde pas با ترجمه‌ی کلمه‌به‌کلمه معنایی ندارد و مفهوم اصلی این اصطلاح می‌شود: «به تو ربطی ندارد» یا «c’est le bouquet» اگر تحت‌اللفظی ترجمه شود یعنی «این یک دسته گل است» حال آنکه این ضرب‌المثل یعنی: «فقط همینو کم داشتیم»، «قوز بالا قوز».

لازم به ذکر است که شرکت در کلاس‌های امثال و تعبیرات فرانسه مستلزم آن است که زبان‌آموز حداقل در سطح متوسط (intermediaire) باشد.


شیوه آموزشی خانم دکتر سجادی با توجه به شرایط کلاس و شاگردانشان بسیار دینامیک بوده و توجه ایشان به یکایک شاگردان در کلاسهای گروهی منجر به افزایش راندمان یادگیری شاگردان می شود. تنوع روشهای اموزشی شامل مکالمه های گروهی به صورت دو با چند نفری و با اجرای نقشهای متن کتاب ، آموزش گرامر با فرمتی ساده و دسته بندی شده ، گوش کردن به مکالمات صوتی و ترانه ها و تصحیح پاسخ ها با متن آنها ، فیلمهای آموزشی ، بحثهای آزاد و از همه مهمتر داشتن روی خوش در تمام ساعات کلاس و در همه این روشها ، دلایلی است که من ایشان را به عنوان بهترین معلم و استاد زندگی ام یاد می کنم.

محمدرضا اشکواریکارشناس رباتیک رنگ خودروایران خودرو