مکالمه

با توجه به اینکه طی سال‌های متوالی در دانشگاه‌های مختلف کشور چندین بار درس مکالمه‌ی ۱ و ۲ را به دانشجویان زبان فرانسه تدریس کرده‌ام، در این زمینه علاقه و تجربه‌ی بسیاری دارم. تدریس مکالمه به چند طریق انجام می‌شود:

– موضوعی به‌عنوان سرفصل ارائه می‌شود و درباره‌ی آن، مکالمات دو یا چندنفره ارائه می‌شود؛

– متنی به زبان‌آموزان داده می‌شود و وقت کوتاهی برای خواندن متن اختصاص می‌یابد. سپس، مدرس درباره‌ی متن سؤال مطرح می‌کند و زبان‌آموزان در بحث شرکت می‌کنند.

– مکالماتی آماده در اختیار زبان‌آموزان قرار داده می‌شود و برای جلسه‌ی آینده، مدرس از آنان می‌خواهد که مکالمه را حفظ کنند و در کلاس اجرا نمایند.

کلاس‌های مکالمه‌ی من تلفیقی از این سه روش است چرا که زبان‌آموز باید بتواند از تمامی مطالب فراگرفته‌شده استفاده کند و مکالمه‌ی مربوطه را بسازد. در این کلاس، قدرت کلام و حرف زدن در محیط فرانسوی‌زبان افزایش می‌یابد و زبان‌آموز قادر است، بنا بر ساعت‌های آموزشی‌ای که گذرانده، درباره‌ی هر موضوعی صحبت کند و نظر خود را ارائه دهد.


شیوه آموزشی خانم دکتر سجادی با توجه به شرایط کلاس و شاگردانشان بسیار دینامیک بوده و توجه ایشان به یکایک شاگردان در کلاسهای گروهی منجر به افزایش راندمان یادگیری شاگردان می شود. تنوع روشهای اموزشی شامل مکالمه های گروهی به صورت دو با چند نفری و با اجرای نقشهای متن کتاب ، آموزش گرامر با فرمتی ساده و دسته بندی شده ، گوش کردن به مکالمات صوتی و ترانه ها و تصحیح پاسخ ها با متن آنها ، فیلمهای آموزشی ، بحثهای آزاد و از همه مهمتر داشتن روی خوش در تمام ساعات کلاس و در همه این روشها ، دلایلی است که من ایشان را به عنوان بهترین معلم و استاد زندگی ام یاد می کنم.

محمدرضا اشکواریکارشناس رباتیک رنگ خودروایران خودرو